Naspäť

Získanie zručnosti pri oceňovaní realizácie sadovníckych diel

Podieľanie sa na realizácii Interaktívnej experimentálnej záhrady prinieslo študentom reálnu predstavu o časovej náročnosti realizovaných prác. Na predmete Rozpočtovanie sadovníckych úprav študenti zistili, čo všetko realizácia tohto projektu zahŕňala po finančnej stránke. Nahliadnite do kompletného výkazu prác a materiálov realizácie IEZ a do rozpočtu.

Zážitkové vzdelávanie v IEZ prináša študentom aj túto skúsenosť: získať prehľad o cenách práce podľa softvérového nástroja na oceňovanie prác a porovnať ich s vlastnou, reálnou skúsenosťou vďaka účasti na konkrétnych realizačných prácach v záhrade. To ich naučilo kriticky odhadnúť primeranosť ceny za prácu. Tieto poznatky pomôžu študentom lepšie sa orientovať v praxi pri organizácii práce a zamestnancov.

IEZ_vykaz prac a materialu

IEZ_rozpočet

 

Galéria