IEZ 2

Štylizácia vysoko bylinného spoločenstva s prvkami monokultúrnych driftov

V štylizácii vysoko bylinného spoločenstva sa kombinujú spoľahlivé taxóny bylín pôvodom z európskych lúk ako aj amerických prérií. Výsadba je postavená na rytmickom striedaní málo druhových zmesí, kombinovaných vždy z taxónov v odlišnej výške a charaktere olistenia (Solidago x hybrida, Aster ptarmicoides Panicum virgatum, Calamintha nepeta, Iris sibirica, Hemerocallis hybrida). Dynamiku výsadby v čase a priestore zabezpečujú splaňujúce krátkodobé byliny (Silene dioica, Aquilegia vulgaris, Platycodon grandiflorus, Campanula persicifolia). Stabilizačný akcent v štylizácii vytvárajú Crambe cordifolia a Cornus mas.