IEZ 6-7-8

Štylizácia lúčneho porastu – red and purple

Kompozícia štylizácie lúčneho porastu – Red and Purple, je postavená na vzájomnom kontrastnom pôsobení tráv (Festuca mairei, Melica ciliata, Calamagrostis), doplnenom o jemne a mäkko pôsobiace trvalky. Výšková plasticita výsadby v čase, je doplnená výraznou farebnou dynamikou – jemné farby z jarného obdobia sa dynamicky menia na farebne výraznú zmes s dominanciou červených a purpurových tónov v letnom a jesennom období. Dynamiku v čase aj priestore zabezpečujú dvojročky a krátkodobé trvalky (Anthemis tinctoria, Centranthus ruber, Gaura linghemerei, Lychnis chalcedonica), doplnené o výsadbu sezónne pôsobiacich letničiek.