Marec

Tento mesiac nám kvitne

IEZ 9-10 Helleborus 'New Hybrids'
IEZ 1 Helleborus orientalis Mezofyty - trvalky okrajov porastov
Všetky rastliny v tomto mesiaci