November

Tento mesiac nám kvitne

IEZ 5 Miscanthus sinensis 'Gracilimus Trávy - voľných plôch
Všetky rastliny v tomto mesiaci