IEZ 9-10

Tradičná skupinová výsadba s ľahkým rozvoľnením

Kompozícia tradičnej skupinovej výsadby, s ľahkým rozvoľnením výrazných štruktúrnych trvaliek (Hemerocallis, Helleborus, Digitalis ferrruginea) je postavená na kontraste línií osadených vždy 3-druhovou zmesou pôdu pokrývajúcich trvaliek a tráv, farebne dynamických v čase.