Naspäť

Študentské projekty Interaktívnej experimentálnej záhrady

Koncepcia záhrady je výsledkom spoločnej práce študentov a učiteľov Katedry biotechniky zelene.

Pri budovaní Interaktívnej experimentálnej záhrady sa od začiatku podieľali študenti študijných programov Záhradná a krajinná architektúra a Biotechnika parkových a krajinný úprav na FZKI SPU v Nitre. Na predmete Tvorba v sadovníckom kvetinárstve pod odborným vedením gestorky záhrady Ing. Dagmar Hillovej, PhD. študenti vytvárali osadzovacie plány jednotlivých segmentov záhrady.

Pozrite si jeden z príkladov študentských projektov.

IEZ_studentský návrh

Galéria