Naspäť

Výsledky pedagogického výskumu v Interaktívnej experimentálnej záhrade

Interaktívna experimentálna záhrada prináša možnosti zážitkového vzdelávania!

Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre je originálny vzdelávací nástroj - živá učebnica širokého sortimentu trvaliek, letničiek, cibuľovín a ich vzájomných kompozícií. Spolu s elektronickou platformou záhrady (webovou stránkou) riešený projekt prispel významnou mierou k skvalitneniu vzdelávania na FZKI. Záhrada (reálna aj elektronická) poskytuje možnosť zážitkového vzdelávania, kvalitného samoštúdia a celoživotného vzdelávania nielen pre aktívnych študentov FZKI, ale aj pre absolventov a širokú odbornú a laickú verejnosť.

Preštudujte si výsledky pedagogických výskumných úloh riešených v záhrade.

isd_conference_proceedings_hillova

isd_conference_proceedings_sajbidorova

Galéria