IEZ 5

Štylizácia lúčneho porastu – white and green

Kompozícia štylizácie lúčneho porastu – White and Green, je postavená na kontrastnom pôsobení tráv: prísny, vertikálny tvar (Miscanthus sinensis) v kontraste s mäkko pôsobiacim poľguľovitým tvarom (Pennisetum alopecuroides). Kombinácia tráv je doplnená o výrazne pôsobiace trvalky a kry (Hydrangea paniculata, Paeonia lactiflora, Physostegia virginiana, Veronicastrum virginicum). Výšková plasticita výsadby v čase je vyvážená výhradným pôsobením bielych a zelených tónov s obmedzenou časovou dynamikou. Dynamiku v čase aj priestore zabezpečujú sezónne pôsobiace letničky.