IEZ 1

Štylizácia prechodu z podrastu do lemového spoločenstva s prvkami monokultúrnych driftov

Štylizácia prechodu z podrastu do lemového spoločenstva je v podrastovom segmente dominantne postavená na kontraste štruktúr olistenia pôdu pokrývajúcich trvaliek (Geranium x cantabrigiense, Carex morrowii, Waldsteinia geoides, Stachys sylvatica a Luzula sylvatica) so sporadicky sa objavujúcim efektom kvitnutia týchto trvaliek. Naopak postupným prechodom záhona do otvorenejších partií sa dominantné postavenie kontrastu štruktúr olistenia strieda s výrazným kvitnutím driftov trvaliek (Iris sibirica, Veronicastrum virginicum), a zároveň akceleruje výšková plasticita záhonu. V obidvoch segmentoch prevláda kompozícia s minimálnym počtom druhov.