Naspäť

Výskyt inváznych škodcov v záhrade

V interaktívnej experimentálne záhrade sme v lete zaznamenali výskyt inváznych škodcov. Bližšie informácie poskytol Ing. Ján Kollár, PhD.

Metcalfa pruinosa (Say, 1830)

Tento invázny druh cikádky je pôvodný v Severnej Amerike bol náhodne zavlečený do Európy v roku 1979. Na Slovensku bol jej prvý výskyt zaznamenaný v roku 2009. Dospelá cikádka dosahuje veľkosť 5,5 až 8 mm. Dospelé jedince môžu mať sfarbenie od hnedej až po sivú s modrastým zafarbením. Larvy sú biele s voskovými vláknami. Cikádka škodí cicaním rôznach častí rastlín, napríklad na mladých konárikoch stromov a krov, alebo listoch a stonkách bylín (titulná fotografia a fotografia 3 a 4).

V našej záhrade sme tohto škodcu sledovali na Carpinus betulus a Rudbeckia fulgida.

 

Nezara viridula (Linnaeus, 1758)

Tento invázny druh bzdochy je pôvodný údajne v východnej Afrike a v Stredomorí. Do Európy sa zavliekla v polovici 20. storočia. Na Slovensku bola prvýkrát zaznamenaná v Štúrove, odkiaľ sa za posledné roky šíri aj do severnejších oblastí. Veľkosť dospelých jedincov sa pohybuje 12 až 13 mm. Telo je svetlo zelenej farby, pričom štít a oči sú červenskaté. Farba nýmf je variabilná. Je to škodca, ktorý svojím cicaním poškodzuje rôzne významné potravinárske plodiny, najmä rajčiny. Poškodenie na ovocí sa prejavuje ako hnedasté alebo čierne škvrny. Cicaním sa spomaľuje rast plodov a často zvyknú odpadávať. Môže byť tiež vektorom baktérií. Pre reguláciu bzdochy je možné použiť širokospektrálne insekticídy. V zahraničí sa využíva aj biologická ochrana prostredníctvom parazitickej muchy rodu Trichopoda sp., ktorá parazituje dospelé jedince aj nymfy. Tiež je možné použiť aj parazitickú osičku rodu Trissolcus sp., ktorá parazituje na vajíčkach bzdochy (fotografia 1 a 2). 

V našej záhrade sme tohto škodcu sledovali na Leonotis leonorus.

Galéria