Naspäť

Experiment v Interaktívnej experimentálnej záhrade

Interaktívna experimentálna záhrada je priestor pre experimenty! Momentálne testujeme odolnosť bylín domácej flóry na vertikálnej stene.

Na jeseň roku 2017 sme uskutočnili výsev troch rôznych zmesí lúčnych bylín do zhotovených vertikálnych panelov. Ako pestovateľské médium bola použitá vrstva nasiakavej stavbárskej textílie, machu a rašelinového substrátu spevnená plastovou sieťkou a upevnená na drevené rámy. Zapestovanie rastlín prebiehalo v horizontálnej polohe na vaniach s vodou. Vlastnosti použitej textílie umožnili kontinuálne udržiavanie vlhkosti pre vysiate rastliny.

Byliny vyklíčili do 2-3 týždňov a prekryté bielou netkanou textíliou prežili zimu.

Na jar sme panely vystužili piaflorom, ktorý udržiava požadovanú vlhkosť a zároveň slúži ako zakoreňovacie médium. Panely sme zmontovali do trojbokej samostatne stojacej vertikálnej steny. Zavlažovanie realizujeme rotačnou tryskou.

Počas vegetačnej sezóny sme z biologického hľadiska hodnotili výškové prírastky bylín a celého porastu a tiež hustotu zapojenia. Z estetického pohľadu nás zaujíma podiel širokolistých bylín a tráv, ktoré sa v zmesi presadili, farebnosť zmesi počas kvitnutia a tzv. flower score.

O výsledkoch hodnotenia budeme informovať!

Ďakujeme sponzorom experimentu: Planta Naturalis, Markvatice u Sobotky, ČR)

Galéria