Naspäť

Otvorenie Interaktívnej experimentálnej záhrady

Za účasti pána primátora Nitry Jozefa Dvonča, pána dekana Dušana Igaza, zástupcov vedenia FZKI SPU v Nitre, učiteľov FZKI, študentov a nadšencov kvetín z radov širokej verejnosti sme 27.9.2018 oficiálne otvorili našu Interaktívnu experimentálnu záhradu! Krstnou mamou záhrady je Daniela Bartošová Krajčovičová.

Slnečný deň s priateľmi sme si užili naplno. :)
Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na vzniku IEZ, aj na organizácií slávnostného otvorenia! ...príďte zas...záhrada bude pre verejnosť otvorená opäť na jar!

Galéria