Naspäť

Jesenné otvorenie interaktívnej záhrady!

Pozývame Vás na vzdelávacie podujatie – Otvorenie interaktívnej experimentálnej záhrady pre verejnosť, ktoré sa uskutoční v sobotu 5.10.2019, v priestoroch Interaktívnej Experimentálnej záhrady Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva na Tulipánovej 7 v Nitre.

Program sobota 5.10.2019

9:00 – 10:00

Prednáška – Projektovanie trvalkových záhonov

10:00 – 11:00

Komentovaná prehliadka záhrady

11:00 – 12:00

Krst knihy: Interaktívna experimentálne záhrada – sprievodca po zbierkach bylín v záhrade

Na podujatí bude prebiehať predaj knihy Interaktívna experimentálne záhrada – sprievodca po zbierkach bylín v záhrade a ako vždy bude pripravené občerstvenie a darčeky.

Tešíme sa na vás!

Podujatie je podporené z grantu:

E-learning vo výučbe technológií zakladania a údržby zelene, 021SPU-4/2019 a Zelená infraštruktúra urbanizovaného prostredia – nové prístupy v tvorbe s ohľadom na adaptačné opatrenia na zmenu klímy, 011SPU-4/2019.